co oferujemy dla wczesnego rozwoju twojego dziecka

Ciekawe zajęcia zorganizowane

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, tematyczne, sensoryczne, ogólnorozwojowe, zabawy z językiem angielskim, doświadczalnię, teatr dla dzieci i koncerty muzyczne, również czytanie i liczenie metodą Glenna Domana oraz zajęcia Aktywnego słuchania i opowiadania metodą flannelgraph boad stories.

Bezpieczne środowisko do zabawy

Duża część czasu w żłobku przeznaczona jest na zabawę swobodną dzieci, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia kształtowania autonomii wolnego wyboru. Dzieci mają w żłobku do dyspozycji trzy duże sale zabaw, gdzie mogą samodzielnie wybierać i wyciągać zabawki.

Zajęcia

Zabawy zorganizowane, prowadzone przez opiekunkę lub osobę z zewnątrz odbywają się na sali z mniejszą ilością zabawek, aby ograniczyć bodźce zewnętrzne. Dzieci mają możliwość wyboru czy chcą uczestniczyć w zajęciach i przejść na inną salę.

Maluch może aktywnie uczestniczyć w zajęciach albo obserwować zachowania innych dzieci, natomiast staramy się unikać sytuacji aby bawiło się podczas zajęć. W takim wypadku dziecko przechodzi na salę zabaw, gdzie może kontynuować wybraną aktywność.

Zajęcia mają na celu wspieranie samodzielności dzieci na tym etapie rozwoju oraz wzmacnianie autonomii wolnego wyboru, ale także naukę zasad pracy w grupie żłobkowej.

Proponujemy maluszkom, takie zajęcia jak:

Doświadczalnia

Dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach np. „wybuch” wulkanu czy mieszanie kolorów. Uczą się przez obserwacje zdarzeń.

Sensoryczne

Dzieci mają możliwość ugniatania, przesypywania, mieszania, smakowania i wąchania. Maluchy mogą korzystać z przestrzeni całej podłogi, gdzie rozkładana jest folia ochronna.

Celem jest wzmacnianie integracji sensorycznej, czyli zdolności układu nerwowego do organizacji i interpretacji informacji dostarczanych przez zmysły oraz adekwatnej reakcji organizmu na bodźce płynące z otoczenia.

Muzyczne

Zajęcia prowadzone są przez Panią Nutkę z firmy „Ideownia”. Na zajęciach maluchy tańczą i śpiewają, ale także samemu grają używając grzechotek, drewnianych pałeczek, gwizdków czy bębenków.

Na zajęciach oprócz ćwiczeń wykonywanych do utworów muzycznych wykorzystywany jest keyboard oraz śpiew. Wspólne muzykowanie otwiera możliwości wpływania na integrację.

Zajęcia dają możliwość rozwijania twórczych zdolności dziecka. Wyostrzenia wrażliwości, rozwijania wyobraźni, uczenia samodzielności oraz zaspokajania potrzeby ekspresji, kształtowania emocjonalności i osobowości dziecka.

Tematyczne

Dzieci poznają nowe zagadnienia, przedmioty, słowa i wierszyki, lub osoby, zgodnie z tematem jaki jest omawiany w danym tygodniu.

Podczas tygodni tematycznych, omawiamy jakieś zagadnienie, zjawisko, czy działanie, często związane w porami roku, czy świętami jakie są obchodzone na świecie, np. dzień Pizzy, dzień piekarza czy pierwszy dzień wiosny.

Język angielski

Wprowadzamy zabawy z językiem angielskim i systematycznie powtarzamy wybrane słowa. Podczas zabaw pojawiają się proste wierszyki i piosenki w języku angielskim.

Globalne czytanie i liczenie

Ograniczamy się do pięciu słów związanych z tematem, który aktualnie pojawia się w żłobku.
Malutkie dziecko potrafi doskonale syntetyzować i analizować słowo pisane w sposób nieświadomy. Matematyka intuicyjna natomiast rozwija inteligencję maluszka i stymuluje jego mózg.

Flannelgraph board stories

Aktywne słuchanie i opowiadanie metodą flannelgraph boad stories – celem metody jest zaangażowanie różnych zmysłów w procesie analizy słyszanego tekstu. Dziecko angażuje słuch, wzrok oraz dotyk. Zajęcia polegają na opowiadaniu bajki, wiersza lub śpiewaniu piosenki i przyczepianiu do tablicy wszystkich elementów występujących w danym utworze. Często z pomocą dzieci. Dzięki zaangażowaniu kilku zmysłów jednocześnie, nie tylko jesteśmy w stanie skupić uwagę dziecka na zadaniu ale także rozwijamy jego pamięć.

Papierowy Teatr Kamishibai

Teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai).

Powtarzalny i elastyczny plan dnia, dostosowany do potrzeb dzieci w tym wieku.

Niezwykle ważny jest odpowiednio dobrany do potrzeb dzieci stały i powtarzalny plan dnia. W żłobku Petitek i Petitka plan dnia obejmuje m.in. częste posiłki podawane dzieciom co dwie godziny, ale w sytuacji kiedy opiekun otrzymuje sygnał że dziecko jest głodne istnieje możliwość zorganizowania posiłku w innej porze dnia, gdyż żłobek posiada własną kuchnię.

Przeczytaj więcej

Podobnie w sytuacji zmęczenia dziecka. Opiekunowie wspólnie z rodzicami ustalają co prawda porę drzemki i starają się tego terminu przestrzegać, ale w sytuacji wysyłania przez dziecko sygnałów że jest zmęczone, lub poinformowaniu przez rodziców np. o nieprzespanej przez dziecko nocy danego dnia, maluch jest kładziony o innej niż zwykle godzinie. Żłobek dysponuje osobną sypialnią dla małych dzieci dzięki czemu taka możliwość istnieje.

Wspieranie dziecka przez motywację i wyznaczanie jasnych reguł postępowania oraz stałą współpracę opiekunek z psychologiem dziecięcym

W wieku od 1-2 lat rozpoczyna się faza rozwojowa kiedy dziecko zaczyna doświadczać własną autonomiczną wolę. Próbuje stawać na własnych nogach co umożliwia dostęp do rzeczy i miejsc wcześniej nieosiągalnych. Jednocześnie pojawia się wstyd i zwątpienie związane z lękiem przed samodzielnością.

Przeczytaj więcej

Istotna jest tutaj rola rodzica/opiekuna który umiejętnie pokieruje dzieckiem podczas podejmowania decyzji i stworzy ramy dla jego samowoli przez określenie jasnych reguł, ale także wesprze i pochwali za samo podjęcie próby samodzielności, pokazując tym samym zaufanie do niego. Dziecko na tym etapie uczy się więc samodzielnego dbania o własną higienę zgodnie z własnym rytmem i potrzebami. Dotyczy to także innych prostych czynności jak jedzenie, ubieranie się.

W żłobku Petitek i Petitka dzieci mają możliwość podejmowania samodzielnych wyborów począwszy od wyboru koloru śliniaka, miejsca siedzenia przy stole, wyboru klocków do zabawy czy załatwiania się na nocniku po decyzję uczestniczenia w zajęciach, zabawie czy teatrzyku. To ostatnie rozwiązanie pozwoliło na rozładowanie stresu związanego z obecnością obcych osób-aktorów w placówce, ale także lęku przed nowymi nieznanymi przedmiotami-rekwizytami teatralnymi. Dzięki otwarciu szeroko drzwi dzieci mogą swobodnie wychodzić i wracać na salę gdzie odbywa się przedstawienie. Opiekunka może pobawić się z dzieckiem które nie chce uczestniczyć w spotkaniu, przytulić ale także spróbować zachęcić dziecko, samemu zerkając na przyległą salę. Dzieci same podejmują decyzję czy chcą wrócić na przedstawienie. Dzięki takiemu rozwiązaniu obecnie prawie wszystkie dzieci wykazują chęć uczestniczenia w spotkaniu z aktorami.

Dzieci decydują także o wyborze miejsca siedzenia przy stole podczas posiłków – nie ma stałego przypisanego miejsca dla dziecka, często wybierają tez kolor śliniaka – jest to wybór między jedynie dwoma kolorami. Zawsze mają także możliwość wyboru klocków do zabawy przy stole – są to bardzo częste zmiany, także wymiany między dziećmi. Dzieci mogą też zdecydować o wyborze bajki do aktywnego słuchania, czy o tym czy chcą brać udział w zajęciach zorganizowanych – co wiąże się ze zmianą sali. Żłobek działa zgodnie ze stałym rytmem dnia, dzięki czemu dzieci mają jasno określone zasady i granice swoich decyzji. Przed posiłkami np. dzieci wiedzą że muszą umyć ręce i założyć śliniak.

Dzieci są pod opieką psychologa dziecięcego, który obserwuje dzieci w grupie i doradza kadrze jak reagować w trudniejszych sytuacjach. Obserwuje on także opiekunki przy pracy. Psycholog podczas obserwacji sprawdza jak opiekun reaguje na każde dziecko podczas prowadzenia zajęć zorganizowanych, czy nawiązuje kontakt z wszystkimi dziećmi, czy potrafi elastycznie reagować na zmiany zachowania poszczególnych dzieci, znudzenie, czy rozproszenie uwagi. W sytuacji niepokojącego zachowania dziecka może podjąć także rozmowę z rodzicami podczas konsultacji w żłobku, jeżeli wyrażą oni na to zgodę.

Adaptacja z rodzicem dostosowana do potrzeb każdego dziecka

Podczas adaptacji, czyli pierwszych chwil w żłobku, dzieckiem zajmuje się zawsze ta sama opiekunka, która nawiązuje więź z dzieckiem i wspiera rodzica w tym procesie.

Przeczytaj więcej

Rodzic może towarzyszyć dziecku w żłobku do 2h dziennie przez dwa tygodnie, tak aby zobaczyć jak działa placówka, aby poznać osoby tam pracujące, rytm dnia, zajęcia dla dzieci.

Rodzic sam decyduje kiedy jest gotowy aby pozostawić dziecko. Często odbywa się to w sposób stopniowy, ale dotyczy to jedynie długości pozostawiania dziecka w żłobku. Zasada dotycząca rozstania z dzieckiem jest taka, że kiedy następuje pożegnanie z rodzicem to następnego dnia rodzic rozstaje się już z dzieckiem w szatni. Pozwala to zachować porządek rzeczy i uniknąć chaosu w głowie dziecka, który wynika także w dużym stopniu z lęków rodziców. Opiekun może doradzić w kwestii momentu rozstania, ale ważne jest aby rodzic miał pewność że pozostawia dziecko w dobrych rękach i sam był gotowy aby pozostawić dziecko w placówce.

Spokój rodzica ma zbawienny wpływ na odczucia dziecka i jego podejście do zmiany jaką jest rozstanie.

Dobrej jakości wyżywienie, przygotowywane na miejscu zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia

Żłobek posiada własną kuchnię a posiłki są przygotowywane codziennie na miejscu. Korzystamy z diety opracowanej przez dietetyka uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci w zależności od wieku czy alergii na określone składniki.

Przeczytaj więcej
Personel żłobka w tym nasza Pani Kucharka przeszedł przeszkolenie z zakresu prawidłowego żywienia małych dzieci i otrzymał certyfikat z programu Zdrowo jemy, Zdrowo rośniemy. Dzieci otrzymują 5 posiłków dziennie w odstępach dwugodzinnych, od 8 rano do 16.

Częste spacery i zabawy na przylegającym do budynku ogrodzie gdzie znajduje się plac zabaw

Możliwość wypoczynku w dowolnych godzinach w ciągu dnia w osobnej kameralnej sypialni

Żłobek funkcjonuje w oparciu o stały plan dnia. Dzieci mają wyznaczone pory snu, jednak jeżeli dziecko jest zmęczone w innych godzinach, może położyć się w wyodrębnionej sali, przeznaczonej na sypialnię.

Doskonale zgrany i zmotywowany zespół kompetentnych i kreatywnych opiekunek, położnej i psychologa

Żłobek Petitek i Petitka zatrudnia młody kreatywny zespół. Oprócz wymaganych prawem kwalifikacji, opiekunki cechuje duża kultura osobista i pogoda ducha oraz życzliwość. W żłobku prowadzone są hospitacje zajęć z dziećmi oraz wsparcie merytoryczne opiekunek.

Przeczytaj więcej
Opiekunki mają także możliwość doskonalenia swoich umiejętności na warsztatach dla pedagogów. Opiekunki odbywają także co dwa lata szkolenie z zakresu I pomocy medycznej. Żłobek współpracuje także z psychologiem, który obserwuje grupę dzieci i doradza kadrze jak reagować w trudniejszych sytuacjach.

Cennik Żłobka 2022

Czesne bez dofinansowania – 1650 zł z wyżywieniem (5 posiłków). 

Czesne jest objęte dofinansowaniem z dwóch źródeł:
1. Urząd Gminy Suchy Las: 450 zł dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania
2. Dofinansowanie z ZUS: 400zł na pierwsze dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Z dofinansowania z ZUS będą mogli skorzystać także wszyscy rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka. Wypłata dofinansowania odbywa się po 20- tym dniu kolejnego miesiąca.

Koszt opieki nad dzieckiem przy uzyskaniu dotacji z dwóch źródeł:
800 zł z wyżywieniem!

Jednorazowa opłata wpisowa – 500 zł

Pakiet adaptacyjny (20h) – 350 zł do wykorzystania przed rozpoczęciem korzystania z pakietu całodniowego lub bezpłatna adaptacja w ramach opłaty czesnego (do wyboru przez rodzica). Podczas adaptacji rodzic towarzyszy dziecku podczas pobytu w żłobku.

lat doświadczenia

Metod pracy

Opiekunów

posiłków dziennie

Kontakt

Siedziba: ul. Poziomkowa 40, 62-002 Suchy Las

Telefon: +48 605 657 974

E-mail: biuro@petitekipetitka.pl

Właścicielem Niepublicznego Żłobka Petitek i Petika jest:
Petitek i Petitka Anna Masadyńska ul. Poziomkowa 40, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-092-65-23, REGON 301234825

Share This