O nas

Nasze inspiracje
ŻŁobek Petitek i Petitka

Proponujemy dzieciom zajęcia dotyczące różnych dziedzin życia.

W żłobku Petitek i Petitka proponujemy dzieciom zajęcia dotykające różnych dziedzin życia, w oparciu o różnorakie metody pracy.

Opierając się na 9 latach doświadczenia w pracy z dziećmi wybraliśmy to co najciekawsze i najbardziej rozwijające dla naszych podopiecznych.

Pedagogika Marii Montessori

Wg Marii Montessorii każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się wg stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. Staramy się aby dzieci rozwijały indywidualne cechy osobowości, samodzielność i wiarę we własne siły, aby były empatyczne i szanowały drugą osobę.

Przeczytaj więcej

Nie dzielimy dzieci na grupy wg wieku. Jedynie podczas zajęć dodatkowych i jeżeli wymaga tego temat zajęć, tworzymy grupy dzieci o zbliżonych umiejętnościach. Grupy te są elastyczne – zmieniają się wraz z nabywaniem przez dzieci nowych zdolności. Brak stałego podziału na grupy wiekowe jest doskonałą metodą na nauczenie dzieci szacunku względem siebie. Starsze dzieci uczą się empatii i wrażliwości, potrafią „zaopiekować” się młodszymi dziećmi. Młodsze maluszki podpatrują umiejętności starszych, co przyspiesza ich rozwój.

Na tym wczesnym etapie rozwoju, rozwiązanie takie wydaje się korzystne, z punktu widzenia kreowania kompetencji społecznych i empatii poprzez integrowanie dzieci z naturalną, zróżnicowaną wiekowo grupą, jaka pojawia się np. w domu. Nieraz zdarza się, że przy wspólnym stole, nielubiany budyń nagle bardzo smakuje. Często maluszki same chcą zakładać buciki jak starsze dzieci czy chodzić razem do toalety. Starszaki lubią z kolei śpiewać piosenki najmłodszym dzieciom, czy „czytać” im książeczki.

W ramach pedagogiki Montessori dzieci zdobywają umiejętności dnia codziennego: samodzielne jedzenie i ubieranie się, zamiatanie, mycie okien, nakrywanie do stołu, sprzątanie, układanie, sadzenie, gotowanie; oraz umiejętności manualne: malowanie, rysowanie, klejenie, nawlekanie, segregowanie; rozwijają percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową: tajemnicze woreczki Montessori, układanki i puzzle.

Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W żłobku skupiamy się również, a nawet przede wszystkim, na ruchu. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, służąca wyrażaniu emocji, nawiązywaniu kontaktów i porozumiewaniu się. Korzystamy z doświadczeń Rudolfa von Labana i Weroniki Sherborne jego uczennicy, która opracowała metodę ruchu rozwijającego.

Przeczytaj więcej

Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi. Dzięki ćwiczeniom proponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie.

Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Oprócz zajęć ruchowych także tanecznych proponujemy maluszkom masażyki – wierszyki i przytulanki, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Metoda czytania globalnego i matematyka wg Glenna Domana

Ograniczamy się do pięciu słów związanych z tematem, który aktualnie pojawia się w żłobku. Malutkie dziecko potrafi doskonale syntetyzować i analizować słowo pisane w sposób nieświadomy. Matematyka intuicyjna natomiast rozwija inteligencję maluszka i stymuluje jego mózg.

Przeczytaj więcej

Podobnie przebiegają zajęcia z matematyki intuicyjnej. Są to bardzo krótkie, powtarzalne zajęcia z pokazywaniem kart z kropkami w różnej ilości w określonym porządku.

Co nas motywuje?
Mózg małego dziecka jest bardzo plastyczny – zdolny nauczyć się wielu umiejętności. Od urodzenia dziecko dysponuje umiejętnością subitacji, czyli zdolnością rozróżniania ilości elementów w zbiorze – bez ich liczenia. Jeśli pozna nazwy dla określonych ilości elementów, z łatwością odróżni zbiór 27-elementowy od 29-elementowego.

Pedagogika waldorfska

Celem pedagogiki waldorfskiej jest przede wszystkim wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Przywiązujemy dużą wagę do działań artystycznych: malowania, rysowania, śpiewania, gry na instrumentach – własnoręcznie zrobionych, a także uczenia poprzez praktyczne działanie: gotowanie, segregowanie śmieci, podlewanie własnoręcznie zasadzonych warzyw w ogrodzie itp.

Metoda projektów

W nowe tematy wprowadzamy dzieci metodą projektów. Najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy, dlatego staramy się przede wszystkim umożliwić im poznawanie przez doświadczanie. Dzięki takiej pracy, nawet największe (wg rodziców) niejadki ze smakiem skosztowały brokułów, selera i innych warzyw.

Metoda Aktywnego słuchania i opowiadania metodą flannelgraph board stories

Celem metody jest zaangażowanie różnych zmysłów w procesie analizy słyszanego tekstu. Dziecko angażuje słuch, wzrok oraz dotyk. Zajęcia polegają na opowiadaniu bajki, wiersza lub śpiewaniu piosenki i przyczepianiu do tablicy wszystkich elementów występujących w danym utworze. Często z pomocą dzieci. Dzięki zaangażowaniu kilku zmysłów jednocześnie, nie tylko jesteśmy w stanie skupić uwagę dziecka na zadaniu ale także rozwijamy jego pamięć.

lat doświadczenia

Metod pracy

Opiekunów

posiłków dziennie

Kontakt

Siedziba: ul. Poziomkowa 40, 62-002 Suchy Las

Telefon: +48 605 657 974

E-mail: biuro@petitekipetitka.pl

Właścicielem Niepublicznego Żłobka Petitek i Petika jest:
Petitek i Petitka Anna Masadyńska ul. Poziomkowa 40, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-092-65-23, REGON 301234825

Share This